Och därefter tystnad / And then silence -- Oljemålning -- Oil painting.
Tillbaka / Back