Tyst protest på Söders höjder / Silent protest at Södermalm
-- färgpenna / coloured pencil.

Tillbaka /
Back
.